Opłata paliwowa jest specjalnym rodzajem opłaty (Dodawanym do ceny netto faktury). Celem tej opłaty jest uniknięcie konieczności zmiany cen naszych usług za każdym razem, kiedy zmienią się ceny paliwa. Opłata na rok 2023 wynosi 25%